EURAXESS SLOVENIA

Yellow

EURAXESS Rights

Evropska listina za raziskovalce (The European Charter for Researchers - Charter) je niz splošnih načel in zahtev, ki določajo vloge, odgovornosti in pravice raziskovalcev, pa tudi njihovih delodajalcev in/ali financerjev (oz. donatorjev).

Namen Listine je zagotoviti, da bo odnos med raziskovalci in delodajalci in/ali financerji/donatorji prispeval k uspešnemu izvajanju raziskovalnega dela, pri ustvarjanju, prenosu, delitvi in širjenju znanja in tehnološkega razvoja ter poklicnega razvoja raziskovalcev.

Listina prav tako priznava pomembnost vseh oblik mobilnosti kot načina za izboljšanje poklicnega razvoja raziskovalcev.

V tem smislu Listina sestavlja okvir za raziskovalce, delodajalce in financerje/donatorje, ki jih poziva, naj v svojem delovnem okolju delujejo odgovorno in profesionalno ter cenijo drug drugega.

Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers - Code) je sestavljen iz niza splošnih načel in zahtev, ki jih morajo upoštevati delodajalci in/ali financerji (oz. donatorji)  pri zaposlovanju raziskovalcev.

Načela in zahteve morajo zagotoviti upoštevanje priporočil, kot sta preglednost postopkov zaposlovanja in enaka obravnava vseh prosilcev, zlasti glede razvoja privlačnega, odprtega in trajnega evropskega trga delovne sile za raziskovalce, in se dopolnjujejo z načeli, določenimi v Evropski listini za raziskovalce.

Institucije in delodajalci s spoštovanjem Kodeksa ravnanja odkrito pokažejo svojo zavezanost k odgovornemu in spoštljivemu delovanju in vzpostavitvi poštenih okvirnih pogojev za raziskovalce, z jasnim namenom prispevanja k napredku Evropskega raziskovalnega prostora.

Listina in Kodeks predstavljata osnovo EURAXESS osi »Rights«.
- The Charter for Researchers
- The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
- Leaflet: Charter and Code: what are they?


What can Charter and Code do for you?Evropska listina za raziskovalce in Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev

Zadnjič posodobljeno: 18. oktober 2016